Máy Chủ Ảo (VPS)

Đường truyền 10Gbps đặt ở các datacenter lớn tại Việt Nam và USA