1

Lựa chọn sản phẩm

ProxyV6 VIP1

RAM
8 GB
E5 CPU
2 vCore
SSD
50 GB
1 IPv4
dùng riêng
Network Share
500Mbs
IPv6 Subnet
/48
Hỗ trợ 200 Tab
Online cùng lúc

ProxyV6 VIP2

RAM
32 GB
E5 CPU
8 vCore
SSD
50 GB
1 IPv4
dùng riêng
Network Share
2000Mbs
IPv6 Subnet 10
/48
Hỗ trợ 1000 Tab
Online cùng lúc
2

OS Template *

3

Use promotional code

Tổng thanh toán hằng tháng:

499.000 VND 1 Tháng
info Chi tiết